FINRA: En unødvendig, ukvalificeret regulator af digitale aktiver

United States Financial Industry Regulatory Authority, eller FINRA, har endnu en gang inviteret sig til tilsynsfest for digitale aktiver i mindst et år til. Specifikt den 9. juli FINRA offentliggjort “Regulatory Notice 20-23”, som tilskynder mæglerforhandlere til at underrette deres tildelte FINRA-risikoovervågningsanalytiker om, hvorvidt de, deres tilknyttede selskaber eller deres tilknyttede personer udfører eller har til hensigt at udføre digital aktivaktivitet, herunder ikke-værdipapiraktivitet.

Omfanget af denne anmodning kan ikke overvurderes. Fra tilknyttede personer, der køber og sælger Bitcoin (BTC) i deres fritid til tilknyttede ikke-FINRA-medlemmer, der deltager i særskilt regulerede ikke-værdipapiraktiviteter, anmodes alle om at rapportere til FINRA. Anmodningen udvider ikke kun FINRAs reguleringsmæssige rækkevidde ud over dets værdipapirmandat, men vigtigere end dets ekspertise. 

Denne rækkevidde er besværlig, for det første er og bør FINRAs mandat udelukkende være begrænset til medlemmernes aktiviteter og værdipapirindustrien. For det andet overstiger den direkte rapportering til FINRA af den digitale aktivitetsaktivitet for et medlems tilknyttede og tilknyttede personer omfanget, hensigten og sproget af de relevante FINRA-regler. Da lovbestemmelse 20-23 i det væsentlige er en genudstedelse af dens forudgående anmodning om rapportering af digitale aktiver, angiver det, at FINRA ikke viser tegn på, at dets lovgivningsmæssige indtrængen i det ikke-værdipapirers digitale aktiver landskab og dets forsøg på at udvide dets jurisdiktion ud over dets medlemmer.

FINRAs mandat og ekspertise er for værdipapirmæglerforhandlere

FINRA’s mandat inden for dets vedtægter er begrænset til sektoren for værdipapirer og investeringsbanker. FINRAs overordnede formål inkluderer, blandt andre elementer:

“At fremme gennem samarbejdsindsats investeringsbank- og værdipapirvirksomhed, standardisere dens principper og praksis, fremme deri høje standarder for kommerciel ære og tilskynde og fremme blandt medlemmerne overholdelse af føderale og statslige værdipapirlove.”

FINRA har udviklet ekspertise og dygtighed med hensyn til værdipapirer. De digitale aktiver, som FINRA anmoder om rapportering for, er overvejende ikke værdipapirer og er uden for dets mandat og formål. 

FINRA bredt definerer digitale aktiver som følger:

“Kryptovalutaer og andre virtuelle mønter og tokens (inklusive virtuelle mønter og tokens, der tilbydes i et indledende mønttilbud (ICO) eller pre-ICO) og ethvert andet aktiv, der består af eller er repræsenteret af, poster i en blockchain eller distribueret hovedbog ( inklusive værdipapirer, råvarer, software, kontrakter, konti, rettigheder, immateriel ejendom, personlig ejendom, fast ejendom eller andre aktiver, der er ‘tokeniseret’, ‘virtualiseret’ eller på anden måde repræsenteret af poster i en blockchain eller distribueret hovedbog). “

Mens der stadig er åben debat om, hvorvidt nogle af de nævnte digitale aktiver er værdipapirer, er mange af disse digitale aktiver ikke værdipapirer som et spørgsmål om afviklet lov, og de tilbydes eller handles næsten ensartet af enheder uden for FINRAs lovgivningsmæssige anvendelsesområde. Det er klart, at det kræves, at mæglerforhandlere rapporterer om ikke-sikkerhedsaktivaktiviteter. FINRA bør begrænse den anmodede rapportering til kun digitale aktiver, der kvalificerer som værdipapirer.

Direkte rapportering af tilknyttede persons handel med digitale aktiver er urimeligt besværlig 

FINRA anmoder mæglerforhandlere om direkte at rapportere digital aktivaktivitet relateret til deres tilknyttede virksomheder og tilknyttede personer. FINRA oplyser, at dens anmodning er under myndighed af FINRA-reglerne 3210, 3270 og 3280, som adresserer konti hos andre mæglerforhandlere og finansielle institutioner, henholdsvis uden for forretningsaktiviteter og private værdipapirtransaktioner. 

Imidlertid betragtes ikke kun de fleste FINRA-medlemsfilialer som tilknyttede personer og er derfor ikke underlagt FINRA-reglerne 3210, 3270 og 3280, men disse regler er relateret til den interne informationsindsamlingspolitik hos mæglerforhandlere og pålægger dem ikke en forpligtelse til separat og direkte at rapportere sådan aktivitet til FINRA.

Yderligere fastlægger FINRA-regel 3210 kun en forpligtelse for tilknyttede personer til at indhente samtykke fra et FINRA-medlem, før de åbner en konto i en institution, hvorigennem “værdipapirtransaktioner” kan udføres – tilsyneladende ekskluderende langt størstedelen af ​​digitale aktivinstitutioner og tilknyttet aktivitet. FINRAs anmodning om, at mæglerforhandlere nu fraviger langvarig praksis og ud over deres interne rapporteringspolitikker nu direkte rapporterer til FINRA deres tilknyttede virksomheders og tilknyttede personers digitale aktivaktiviteter er besværlig, påtrængende og uden for anvendelsesområdet for FINRA-regler 3210 , 3270 og 3280. 

På trods af at digital aktivaktivitet uden for værdipapirer allerede er stærkt og særskilt reguleret, er det uklart, hvordan dette administrativt besværlige rapporteringskrav spiller nogen rolle for at fremme investorbeskyttelse – missionen i kernen af ​​FINRAs mandat.

Uendelig kvasi-regulerende tilsyn

Siden første anmodning blev fremsat i 2018, har FINRA i hvert på hinanden følgende år bedt mæglerforhandlere om at rapportere digital aktivaktivitet uden indikation eller tærskelgrundlag for hvornår de skal stoppe. Den oprindelige motivation for den krævede rapportering var at forstå det voksende marked for digitale aktiver. Nu er det erklærede formål at forblive opdateret på det voksende marked. Der er tilsyneladende ingen ende i syne.

Denne lovgivningsmæssige overreach er et landgreb i almindeligt syn, der præsenteres velsmagende som en inkrementel anmodning om rapportering hvert år. Dette fortsatte tilsyneladende uendelige forbedrede rapporteringskrav udgør effektivt en ændring af flere relevante FINRA-regler – en ændring, der ikke er vedtaget ved hjælp af korrekte metoder eller er godkendt efter behov af US Securities and Exchange Commission.

Mæglerforhandlere overvåges nøjagtigt af FINRA, og som svar er de begyndt at inkorporere denne tre gange udstedte anmodning i deres stående skriftlige tilsynsprocedurer. Dette skaber utvivlsomt en ekstra byrde for mæglerforhandlere, der ikke er gennemgået til cost-benefit-analyse, som det typisk kræves i FINRA-regelfremstillingsprocessen. Uanset er det fortsat meget mistænkt for, om FINRA legitimt kan anmode om oplysninger, der er så klart uden for dets mandat og uden for rækkevidden af ​​sin eksisterende regelbog, endsige forsigtigheden af ​​en sådan indsats i betragtning af den robuste lovgivningsmæssige overvågning af digitale aktiver, der ikke er værdipapirer, ved at konkurrere regulatorer.

Konklusion 

FINRAs anmodning om rapportering af digitale aktiver bør ses kritisk. Denne handling risikerer at skabe et foruroligende præcedens, der gør det muligt for den at overskride sit mandat og begå lovgivningsmæssig krybning i områder langt ud over dens værdipapirdrevne mission, hvor dens evner til at beskytte investorer er tvivlsomme og dens ekspertise er minimal.

Ud over digitale aktiver fortsætter mæglerforhandlere med at udvikle sig og udvider produkttilbud ud over traditionel værdipapirmægling og arbejder i mange tilfælde med partnere uden for værdipapirindustrien for at levere bank-, betalingskort- og betalingsløsninger. 

Hvis FINRAs tilgang til digitale aktiver er en indikation, er der legitim bekymring for, at det vil fortsætte med at afvige længere og længere væk fra sit oprindelige værdipapirfokuserede mandat ved at gennemføre lignende, om end inkrementelle, udvidelser af dets lovgivningsmæssige anvendelsesområde under dække af bedre forståelse og udforske disse voksende forretningsområder uden for værdipapirer. Selvom det er beundringsværdigt, bør denne øvelse kun gennemføres på en måde, der er i overensstemmelse med dens regulerende myndighed – og ikke på ryggen og på bekostning af FINRA-medlemmer og deres tilknyttede personer.

De synspunkter, tanker og meninger, der udtrykkes her, er forfatterne alene og afspejler eller repræsenterer ikke nødvendigvis Cointelegraphs synspunkter og meninger.

Denne artikel blev medforfatter af Ethan Silver, William Brannan og Alexander Zozos.

Ethan Silver, William Brannan og Alexander Zozos er advokater med Lowenstein Sandler. De rådgiver kryptovaluta-, blockchain- og digitale aktivforretninger, der navigerer i føderale og statslige lovrammer. De rådgiver også kryptovalutahandelsplatforme, børser, depotmænd og relaterede virksomheder med hensyn til føderale værdipapirlove og arbejder med teknologifokuserede mæglerforhandlere og roborådgivere om dannelse, strukturering og lovgivningsmæssige spørgsmål. Ethan er formand for firmaets fintech-praksis, hvor Will er rådgiver og Alexander er tilknyttet.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map