Juridiske konsekvenser af sekundært SAFT-salg, del 2

United States Internal Revenue Service og Treasury Department har offentliggjort minimal vejledning om skattebehandling af virtuel valuta og ingen vejledning om Simple Agreement for Future Tokens eller sekundære terminkontrakter om SAFT’er. Derfor er det vanskeligt at bestemme den passende amerikanske føderale indkomstskatbehandling af en sekundær terminkontrakt på en SAFT.

I 2014 udstedte IRS Meddelelse 2014-21 og opdaterede den med ofte stillede spørgsmål, der forudsatte, at konvertibel virtuel valuta behandles som “ejendom og generelle skatteprincipper, der gælder for ejendomstransaktioner, gælder for transaktioner, der bruger virtuel valuta.” Således er et selskabs udstedelse af sådanne virtuelle valuta-tokens skattepligtige i amerikanske føderale indkomstskatteformål.

Selvom der ikke er nogen endelig vejledning, er det sandsynligt, at digitale tokens, der ligger til grund for SAFT’er, vil blive betragtet som ejendom til amerikanske føderale indkomstskatteformål. I lyset af begrænset vejledning, der klassificerer tokens som ejendom, har nogle udøvere forsøgt at integrere vilkår og rettigheder i tokeninstrumentet, hvilket får et sådant token til at blive klassificeret som egenkapital eller sjældnere gæld efter grundlæggende skatteprincipper. Et selskab, der udsteder egenkapital eller gæld, kan ikke beskattes ved udstedelse af nogen af ​​dem.

Hvis et virtuelt valutatoken klassificeres som ejendom med henblik på amerikansk føderal indkomstskat, kan en SAFT, der giver indehaveren ret til at modtage et bestemt antal poletter ved udstedelsen, blive karakteriseret som en udførende kontrakt eller en terminkontrakt til at købe den virtuelle valutatoken. En “traditionel terminkontrakt” er defineret som en udførende kontrakt, i henhold til at køberen indvilliger i at købe en fast mængde ejendom til en fast pris fra sælgeren med betaling og levering på en fast fremtidig dato.. Afsnit 1259 (d) (1) i Internal Revenue Code of 1986 indeholder dette med henblik på afsnit 1259, “terminkontrakt betyder en kontrakt til levering af et i det væsentlige fast ejendom (inklusive kontanter) til en i det væsentlige fast pris.”

Flere føderale skattesager og offentliggjorte afgørelser foreskriver, at terminkontrakter om at erhverve ejendom er åbne transaktioner til føderal indkomstskatteformål, og ingen skattepligtig begivenhed bør forekomme, før sælgeren har leveret juridisk ejendom og besiddelse af ejendommen til køberen. Næsten alle disse myndigheder behandler imidlertid omstændigheder, hvor en køber ved indgåelse af kontrakten enten ikke foretager en forudbetaling, betaler et depositum til sælgeren eller betaler et ikke-refunderbart beløb, der repræsenterer en relativt lav procentdel af den ultimative købspris.

I modsætning hertil kræver mange SAFT’er forudbetalinger, som udgør en betydelig del af den ultimative købspris for et fast antal poletter, der er underlagt SAFT. Denne faktor vejer mod en åben transaktionsbehandling for en SAFT, fordi en betydelig ikke-refunderbar forudbetaling antyder, at der er sket et skattepligtigt salg, og der kan skelnes mellem autoritet.

I Indtægtsregulering 2003-7, skattemyndighederne fastslog, at en sælger af aktier, der er genstand for en variabel forudbetalt terminskontrakt, undgår konstruktiv salgsbehandling både i henhold til almindelige retsprincipper, og fordi afsnit 1259 i Internal Revenue Code of 1986 ikke finder anvendelse på grund af det variable lagerbeholdning, der kræves leveres til køberen i henhold til kontrakten.

Hvis tokenet endnu ikke eksisterer, fordi det er under opførelse, er det muligt, at selv med den betydelige forudbetaling, kan SAFT stadig betragtes som en terminskontrakt, der er genstand for åben transaktionsbehandling til føderale indkomstskatteformål. Således kan virksomhedens udsteder muligvis udsætte indtægter indtil datoen for udstedelse af tokenet til SAFT-indehaveren til tilfredshed med SAFT. Og en anden konklusion kan nås, hvis udstedelsen af ​​tokens er nært forestående.

Sekundær terminkontrakt på en SAFT

Hvad sker der, når indehaveren af ​​en SAFT indgår en terminskontrakt og accepterer betaling for den fremtidige levering af et fast antal af de tokens, der ligger til grund for SAFT? Spørgsmålet er, om SAFT-indehaveren behandles som konstruktivt at sælge SAFT ved indgåelse af den forudbetalte terminkontrakt til gengæld for en betydelig kontant betaling, der omtrent svarer til den påståede dagsværdi af SAFT.

Beskatningen af ​​den sekundære terminssælger kan afvige fra beskatningen af ​​virksomheds sælgeren / udstederen af ​​SAFT, som ikke kan levere tokenet, fordi det endnu ikke eksisterer. SAFT i sig selv kan være en værdsat finansiel stilling, fordi senere udstedte SAFT’er med hensyn til det samme udstedte token koster mere – dvs. udstedes til en mindre rabat til tokens pålydende værdi – eller fordi dagsværdien af SAFT på det sekundære marked har værdsat.

En sekundær terminkontrakt med hensyn til en SAFT ser ud til at være meget tættere på det konstruktive faktamønster for salg, der er skitseret i afsnit 1259 i Internal Revenue Code of 1986, og kan skelnes fra almindelig lov og IRS-myndigheder, som tillader åben transaktionsbehandling enten på grund af små forudbetalinger eller på grund af vilkårene for en begrænset klasse af variable forudbetalte terminkontrakter.

I øjeblikket finder afsnit 1259 i Internal Revenue Code of 1986 anvendelse på en værdsat position (inklusive en terminskontrakt) på lager, et gældsinstrument eller en interessent i en partnerskab “hvis der ville være gevinst, hvis en sådan position blev solgt, tildelt eller på anden måde afsluttet på dets tidspunkt dagsværdi. ”

Afsnit 1259 ser ikke ud til i øjeblikket at gælde for en interesse i virtuelle valuta-tokens. Der er dog en betydelig risiko for, at en forudbetalt sekundær terminkontrakt på en SAFT kan være et konstruktivt salg. Hvis Kongressen udvidede afsnit 1259 til at gælde for virtuelle valuta-tokens, eller IRS fastslog, at baseret på visse overbevisende fakta, gælder de almindelige konstruktive salgsregler for at få en sekundær terminkontrakt til en SAFT til at udløse et konstruktivt salg af sådan SAFT.

Manglen på vejledning om poletter, SAFT’er og sekundære terminkontrakter om SAFT’er betyder, at det praktisk talt er umuligt at bestemme den amerikanske føderale indkomstskattebehandling af de forskellige instrumenter med sikkerhed, og hvorvidt et konstruktivt salg finder sted ved indgåelse af et eller flere af disse aftaler. Derfor bør SAFT-indehavere, der indgår en sekundær terminkontrakt om SAFT, konsultere deres skatterådgivere for at afgøre, om (baseret på de specifikke fakta ved transaktionen) at indgå i den sekundære terminkontrakt sandsynligvis vil resultere i et konstruktivt salg af SAFT til skattemæssige formål. og de gældende skatteindberetningskrav.

Konklusion

Siden starten har udstedelsen af ​​SAFT’er præsenteret vanskelige og kontroversielle juridiske spørgsmål under værdipapirer, råvarer og skatteregler i USA. I mellemtiden udgør sekundære overførsler af interesser i eksisterende SAFT’er ligeledes et sæt vanskelige emner og risici, der bør være nøje overvejes af både potentielle sælgere og købere i samråd med deres juridiske rådgivere.

Dette er del to af en todelt serie om Simple Agreement for Future Token – læs del et her.

De synspunkter, tanker og meninger, der udtrykkes her, er forfatterne alene og afspejler eller repræsenterer ikke nødvendigvis Cointelegraphs synspunkter og meninger.

Denne artikel blev medforfatter af Daniel Budofsky, Laura Watts, Riaz A. Karamali, Cassie Lentchner, James Chudy og Ryan Brewer.

Daniel Budofsky er partner hos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman med base i New York City. Han rådgiver finansielle institutioner, virksomheder, investeringsfonde og kapitalforvaltere om finansielle produkter og regulering i indenlandske og internationale transaktioner.

Laura Watts er seniorrådgiver i Pillsbury Winthrop Shaw Pittman med base i San Francisco. Hun rådgiver offentlige og private virksomheder om føderale indkomstskattespørgsmål, der opstår i virksomhedstransaktioner.

Riaz Karamali er partner hos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman med base i San Francisco. Han hjælper klienter med at forhandle og lukke indenlandsk og international venturefinansiering, private equity, fusioner og overtagelser og teknologitransaktioner.

Cassie Lentchner er seniorrådgiver i Pillsbury Winthrop Shaw Pittman med base i New York City. Hun bruger sin baggrund inden for regulering af finansielle tjenester og regulatoriske forhold til strategisk at analysere og afbalancere risiko med forretningsudvikling og -udvikling.

James Chudy er partner hos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman med base i New York City. Han leder Pillsburys skattepraksis og rådgiver klienter om føderale indkomstskatteaspekter ved fusioner og opkøb, konkursreorganiseringer og omstruktureringer af virksomheden, virksomhedsfinansiering, private equity-investeringer og digitale valutaer.

Ryan Brewer er tilknyttet Pillsbury Winthrop Shaw Pittman med base i New York City. Han fokuserer på generelle selskabs- og værdipapirretlige forhold, herunder fusioner og overtagelser, offentlige og private udbud, corporate governance og risikovillig kapital.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map