באותו הזמן, ICOVO שמחים לבשר על צאתו לפרויקט הראשון “ג’ין א.י. דולס“שהוא משחק Blockchain
map